مقالات

سلام لامپ ال ایدی دارای فواید بسیار زیادی در زمینه روشنایی است

67غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ                                                                                                   

 LED مخفف واژه LIGHT EMMITED DIODE به معنای دیود ساطع كننده نور است. دیودهای ساطع كننده نور در واقع جزو خانواده‌ دیودها هستند كه دیودها نیز زیرگروه نیمه هادیها به شمار میآیند . خاصیتی كه  LED‌ها را از سایر نیمه هادی‌ها متمایز میسازد این است كه با گذر جریان از آن‌ها، مقداری انرژی به صورت نور از آنان ساتع می‌شود.