فروش

توجه به تامین نیاز مشتریان باعث شده تا شرکت باران تجارت پوریا  در سراسر کشور شبکه ای کامل از تیم فروش را ایجاد نماید.
نمایندگی‌های این شرکت در بسیاری از شهرها ؛ پاسخگوی مشتریان بوده و وظیفه خدمت رسانی به ایشان را بر عهده دارند.